Tag Archives: Taalkwesties

IMHO

10 jan

Na ettelijke chatgespreken met spellingsgewijs minderbedeelden moet me toch even iets van het hart. Telkens wanneer ik een opmerking maakte over verschrikkelijk gruwelijke dt-fouten, mijn hoofd brak over n3rdy afkortingen of hun wees op eindlettergebruik kreeg ik steevast dezelfde zin naar mijn bevallige smoeltje geslingerd: “seg tis maar internet zenne!”

Er zijn al vele discussies gevoerd over internettaal, en of deze al dan niet de kennis van het Nederlands doet verloederen. Het is logisch dat de taal zich aanpast aan nieuwe communicatietechnieken. Woorden als “downloaden”, “harddisk” en “e-mail” zijn heden ten dage terug te vinden in ieder goed woordenboek. Het internet biedt ons immers de mogelijkheid om met mensen over de hele wereld ideeën en gigabytes uit te wisselen. Communication to the max! Engels is hierbij DE voertaal, en dus logischerwijs ook aanvoerder in het nieuwe lexicon binnen het internetjargon. 
Op het www wil iedereen snel zoeken, snel informatie vergaren en snel ‘even een filmpje afhalen’. De internetgebruiker wordt lui, samentrekkingen zijn hip en eindletters worden vaak als overbodig beschouwd. Zo zal iemand vandaag de dag je vrage om naart pleintje te kome. Charmant? Xiet nochtans ni graag.


Menig taalpurist is bang dat de “lakse schrijftaal” zich zal uitbreiden naar standaardtaal. Zeker omdat er een soort didactische wet geldt dat studenten niet beoordeeld mogen worden op spelling tijdens proefwerken, tenzij het bewuste proefwerk betrekking heeft tot spelling. Zo sluipen “vrage” en “kome” natuurlijk langzamerhand binnen. Deze angst blijkt misschien nog terecht te zijn!

Schrijftaal is anders dan spreektaal. Het gebruik van officiële taal is een blijk van status en een goede opleiding, de internetter surft, snelt, leest en ziet, en kort in. Klinkers zijn geluid, en geluid lijkt op het internet een teken van slechte smaak: overbodig en storend. Enkele populaire acroniemen vindt u hier. Dit is een complete verbastering van alles waarvoor Willems en co jarenlang gestreden hebben, al zie ik dit niet direct opduiken in een (officiële) brief. Of moet ik snail mail zeggen?

Het internet een snelweg, maar wie snel wil reizen maakt zich ook licht.